fbpx

Агрохімічний аналіз грунту

ДІЗНАЙТЕСЬ ВСЕ ПРО РОДЮЧІСТЬ ВАШОЇ ЗЕМЛІ


Наша компанія надає послуги по агрохімічному дослідженню полів господарства. За результатами дослідження ви отримаєте вичерпну і достовірну інформацію про хімічний склад грунту, а також його фізико-механічні показники. Ця інформація надасть уявлення про родючість грунту. Крім того, стає можливим створення електронної карти поля для точного землеробства.
Наразі пропонуємо два пакета послуг: «Базовий» і «Розширений».

ЗАМОВИТИ ПОСЛУГУ

ПАКЕТИ ПОСЛУГ ПО АНАЛІЗУ ГРУНТУ 


БАЗОВИЙ

Макроелементи:
1. азот N;
2. фосфор P;
3. калій K;

Визначення в грунті органічної речовини:
гумус, %;

фізико-механічні показники:
5. обмінна кислотність, рН;
6. засоленість, ЕС.


РОЗШИРЕНИЙ

макроелементи:
1. азот N;
2. фосфор P;
3. калій K;

мезоелементи:
4. кальцій Са;
Са
5. сірка S;
Mg
6. магній Mg;

мікроелементи:
7. цинк Zn;
8. мідь Cu
9. марганець Mn
10. залізо Fe.

визначення в грунті органічної речовини:
гумус, %;

фізико-механічні показники:
1. обмінна кислотність
кислотність, рН;
2. засоленість,
засоленість ЕС
ЕС;
3. гідролітична кислотність;
4. сума ввібраних основ.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ І. Відбір зразків грунту
1. Відбір проводиться автоматичним пробовідбірником, придбаним в Німеччині, глибина
відбору 0-30 см;
2. Пробовідбірник прилаштований на базі Mitsubishi L200, обладнаний системою
відстежування координат GPS, що дає змогу робити картограми, визначати площу поля, координувати хід
відбору на полі;
3. Отримані зразки будуть направлені в лабораторію
4. Через 14-20 днів, після камеральної обробки отриманих результатів Ви отримаєте:
— Картограми полів з кольоровим відображенням стану забезпечення по квадратах з 10га;
— Карточка поля з всіма показниками забезпечення грунту на кожне поле;
поле
— Загальна характеристика полів;
— Рекомендації по мінеральному живленню під запланований врожай
врожай.

КОЛИ НАЙКРАЩЕ РОБИТИ АНАЛІЗ ГРУНТУ 


Аналіз грунту рекомендується робити незадовго до посіву культур, тобто для України це — весна або осінь, щоб краще визначити поточний стан грунту і встигнути закупити необхідні для внесення добрива. У такому випадку ви зможете найоптимальніше внести добрива, які дійсно необхідні для вашої землі, і забезпечити тим самим високу врожайність.
Однак бувають випадки, коли слід проводити аналіз грунту частіше. Наприклад, після вирощування певних культур, таких як соняшник, який вимагає великої кількості поживних речовин. В даному випадку відразу після збору врожаю рекомендується провести аналіз грунту, аби визначити дефіцит поживних речовин і відновити грунтовий баланс.
Також аналіз грунту необхідний, якщо змінився власник поля. Аналіз грунту перед першою обробкою землі допоможе вам визначити кількість поживних речовин і кислотність грунту.

ЗАМОВИТИ ПОСЛУГУ